Tack för din donation

Din donation har mottagits. Tack för att du bidrar till Skärgårdshavets morgondag.

De insamlade medlen används för vattenskyddsprojekt som förbättrar Skärgårdshavets tillstånd. Projekten genomförs i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Syftet med projekten är bland annat att minska näringsbelastningen, öka rådgivningsarbetet inom vattenskyddet och påverka beslutsfattandet. Medel används också för att finansiera skyddsprojekt som avser att öka människors medvetenhet och kunskaper om vattenskydd och Skärgårdshavet.

 

Dela i de sociala medierna

– och inspirera också någon annan att donera. Skärgårdshavet pulserar i oss.