Penninginsamlingstillstånd

De insamlade medlen används för vattenskyddsprojekt som förbättrar Skärgårdshavets tillstånd. Projekten genomförs i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Syftet med projekten är bland annat att minska näringsbelastningen, öka rådgivningsarbetet inom vattenskyddet och påverka beslutsfattandet. Medel används också för att finansiera skyddsprojekt som avser att öka människors medvetenhet och kunskaper om vattenskydd och Skärgårdshavet.

Skyddsfonden för Skärgårdshavets verksamhet styrs av förvaltningsnämnden, som består av professionella inom vattenskydd. Förvaltningsnämnden utvärderar ansökningarna och lämnar förslag på projekt som ska beviljas finansiering till styrelsen för Stiftelsen för Centrum Balticum.

Tillståndshavare: Stiftelsen för Centrum Balticum sr, Skyddsfonden för Skärgårdshavet, FO-nummer 2112927-6

Tillståndets utfärdare: Polisstyrelsens lotteriförvaltning

Tillståndets nummer och datum för utfärdande: RA/2021/1254, 1.10.2021

Området för insamlingens verkställande: hela Finland med undantag av Åland

Penninginsamlingens arrangör: Skyddsfonden för Skärgårdshavet vid Stiftelsen för Centrum Balticum