Sök finansiering

Skyddsfonden för Skärgårdshavet har finansierat över 50 konkreta vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Projekten har testat nya metoder, anlagt våtmarker, skördat vass, iståndsatt strömmande vattendrag, ordnat rådgivning, gjort upp avloppsplaner och skapat mångsidigt material för miljöfostran för olika målgrupper.

Åtgärderna minskar näringsbelastningen, ökar rådgivningen om vattenskydd och påverkar besluten. Vi följer upp och utnyttjar forskningsresultat, så att vi kan tillsammans påverka utvecklingen av Skärgårdshavets tillstånd.

Har din organisation en projektplan som avser att förbättra vattnets tillstånd i Skärgårdshavet?

Vi har ett kontinuerligt ansökningsförfarande. Din organisation kan lämna en ansökan vid en tidpunkt som passar er bäst.

Förvaltningsnämnden för Skyddsfonden för Skärgårdshavetbehandlar projektidéer och ansökningar minst två gånger om året. Nämnden tar vid behov kontakt med den sökande. Förvaltningsnämnden lägger fram förslag om projekt som ska finansieras för styrelsen för Stiftelsen för Centrum Balticum.

Läs om prioriteringarna i fondens verksamhet innan du gör upp en ansökan. Skicka ansökan om finansiering med det elektroniska formuläret tai per e-post.

Projektplanen ska innehålla minst följande uppgifter:

 • Sökandens kontaktuppgifter
 • Registerutdrag och den sökande sammanslutningens stadgar
 • Projektets syfte
 • Åtgärderna och ansvarsfördelningen i projektet
 • Projektkommunikation
 • Projektets verksamhetsområde
 • Projektets tidsmässiga omfattning
 • Kontaktinformation för eventuella samarbetspartner
 • Projektets finansieringsplan
 • Projektets väntade resultat
 • Projektets väntade inverkan på Skärgårdshavets tillstånd

Vänligen skicka eventuella frågor om finansieringsansökan via e-post..