Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Saaristomeren Suojelurahaston asiakasrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018. Päivitetty 27.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7
20500 Turku
toimisto@saaristomerensuojelurahasto.fi
+358 40 730 6402

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Centrum Balticum –säätiön viestintäpäällikkö

Terhi Luukkainen
+358 40 353 4548
etunimi.sukunimi@centrumbalticum.org

3. Rekisterin nimi

Saaristomeren Suojelurahaston asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus/ henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Saaristomeren Suojelurahaston viestintä, toiminnasta tiedottaminen, sekä vetoaminen lahjoitusten saamiseksi. Rekisterin avulla kehitetään Saaristomeren Suojelurahaston viestintää, verkkosivustoa, sosiaalisen median kanavia ja varainhankintaa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, joka syntyy lahjoituksen tekemisestä Saaristomeren Suojelurahaston lahjoituskanavissa, uutiskirjeen tilaamisessa tai yhteystietojen täyttämisessä rahaston verkkosivuille. Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Viestintä Saaristomeren Suojelurahaston lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta
 • Tiedottaminen Saaristomeren tilasta
 • Tapahtumista ja asiantuntijapalveluista tiedottaminen
 • Vetoaminen lahjoituksien saamiseksi
 • Mielipidetutkimukset ja palautekyselyt

5. Rekisterin tietosisältö ja säännön mukaiset tietolähteet

 • Sähköpostiosoite
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite/ paikkakunta
 • Asiointikieli
 • Lahjoitussummat ja päivämäärät
 • Kampanja- ja yhteydenottotiedot

Vain rahaston toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja säilytetään. Lahjoittajia koskevia henkilötietoja kerätään tekstiviestin, tilisiirron- ja verkon kautta tulleista lahjoituksista sekä osallistumisesta erilaisiin kampanjoihin rahaston verkkosivulla tai sosiaalisessa mediassa.

6. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

 • Google Analytics ja Google AdWords
 • saaristomerensuojelurahasto.org (P4-järjestelmä)
 • Saaristomeren Suojelurahaston sosiaalisen median kanavat
 • Lyyti –palvelu

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin meidän (Centrum Balticum –säätiö, Saaristomeren Suojelurahasto) ja palveluntarjoajiemme välillä. Henkilötietoja käsittelevät vain niitä työssään tarvitsevat taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimuksiin perustuen yhteistyökumppaneillemme. Pääsyn henkilötietoihin on rajattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Tarkastus- ja tietojen korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa henkilötietolain § 26-28 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, vanhentuneet tai puutteelliset henkilötiedot korjataan. Tarkastus- tai korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7
20500 Turku

tai sähköpostiosoitteeseen toimisto@saaristomeresuojelurahasto.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ilmoittamalla siitä sähköpostitse: toimisto@saaristomerensuojelurahasto.fi

13. Tietosuojaselosteen päivitys

Tähän tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojen tai järjestelmien muuttuessa/ kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa tai lainsäädännön muuttuessa.