Rahankeräyslupa

Kerätyt varat käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin vesiensuojeluhankkeisiin Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Hankkeiden tarkoituksena on muun muassa vähentää ravinnekuormitusta, lisätä vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikuttaa päätöksentekoon. Lisäksi varoja käytetään tietoisuuden lisäämiseen ja valistamiseen tähtäävien suojeluhankkeiden rahoitukseen.

Saaristomeren Suojelurahaston toimintaa ohjaa vesiensuojelun ammattilaisista koostuva hoitokunta, joka arvioi hankehakemukset ja tekee esitykset rahoitettavista hankkeista Centrum Balticum -säätiön hallitukselle.

Luvan saaja: Centrum Balticum -säätiö sr, Saaristomeren Suojelurahasto, y-tunnus 2112927-6

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2021/1254, 1.10.2021

Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Rahankeräyksen järjestäjä: Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto