Hae rahoitusta

Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut jo yli 50 konkreettista vesiensuojeluhanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Hankkeissa on testattu uusia menetelmiä, rakennettu kosteikkoja, toteutettu ruovikonleikkuita, kunnostettu virtavesikohteita, järjestetty neuvontaa, tehty jätevesisuunnitelmia ja laadittu monipuolisia ympäristökasvatusmateriaaleja eri kohderyhmille.

Toimenpiteillä vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. Lisäksi seuraamme ja hyödynnämme tutkimuksen tuloksia, jotta yhdessä voisimme muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä.

Onko edustamallasi organisaatiolla projektisuunnitelma, jonka tavoite on Saaristomeren vesien tilan parantaminen?

Saaristomeren Suojelurahaston rahoitushaku on jatkuva ja hakemuksen voi jättää hakijalle  sopivana ajankohtana.

Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hankeideoita ja hakemuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä hakijoihin. Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle tuettavista hankkeista.

Tutustu Saaristomeren Suojelurahaston toiminnan painopisteisiin ennen hakemuksen laatimista. Lähetä rahoitushakemus sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse.

Projektisuunnitelmaan tulee sisällyttää vähintään seuraavat asiat:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Rekisteriote ja hakijayhteisön säännöt
 • Hankkeen tavoite
 • Hankkeen toimenpiteet ja vastuut
 • Hankkeen viestintä
 • Hankkeen toiminta-alue
 • Hankkeen ajallinen kesto
 • Mahdollisten partnerien yhteystiedot
 • Hankkeen rahoitussuunnitelma
 • Hankkeen arvioidut tulokset
 • Hankkeen arvioidut vaikutukset Saaristomeren tilaan

Mahdolliset lisätiedustelut rahoitushakuun liittyen pyydetään lähettämään sähköpostitse.